ODUU Hatattamaa TPLF fi PP WBO fi PP Lola Gudda jalqabuuf akka jirtu himuu ishee kunoo |MOHAMEDIA

MOHA MEDIA  Haala Yeroo Waliin Walqabatee Wantoota Biyyattii Keessatti Deemanii fi Akkasuma Biyyoottan Birootis Dabalatee Gabaasa Haaraa Bifa Odeessa (Oduutin) Akkasuma Iccitiiwwan Dhoksaan Gadi Bahe Bifa Qophii Addaatiin Guyyaa Guyyaadhaan Kan Isiniif Dhihaatuudha. MOHA MEDIA Kan Oromooti Kan Saba Bal’aati.…

ODUU Hatattamaa TPLF fi PP WBO fi PP Lola Gudda jalqabuuf akka jirtu himuu ishee kunoo |MOHAMEDIA

Source

0
(0)

MOHA MEDIA  Haala Yeroo Waliin Walqabatee Wantoota Biyyattii Keessatti Deemanii fi Akkasuma Biyyoottan Birootis Dabalatee Gabaasa Haaraa Bifa Odeessa (Oduutin) Akkasuma Iccitiiwwan Dhoksaan Gadi Bahe Bifa Qophii Addaatiin Guyyaa Guyyaadhaan Kan Isiniif Dhihaatuudha. MOHA MEDIA Kan Oromooti Kan Saba Bal’aati. Dhaggeeffattoota Keenya Kabajamoo Sagantaalee Isiniif Dhiheessinu Keessatti Dogongoraa fi Rakkinni Kan Isin Mudatu yoo Ta’e Nu Ofkolchaa Isiniin Jechaa Gara Commentin Yaada Keessan Nubiraan Gahuu hin Dagatinaan Dhaamsa Kooti Warreen Channel Youtube Keenyaaf Haaraa Taatan Linkii Armaan Gadii Kanarratti Cuqaasuudhaan Ykn Tuquudhaan SUBSCRIBE Akka Gootan Kabajaa fi Jaalalaan Isin Gaafadha? Linkiin Channel Keenyaa Isa Kana 👉https://www.youtube.com/c/MOHAMEDIA                       GALATOOMAA            @Moha Oromo @MOHA MEDIA @OMN